Voorwaarden / Grundvoraussetzungen

Met het oog op de doelstellingen binnen het programma worden aan alle INTERREG-projecten, die vanuit het kaderproject Net(z)werk+ ondersteund worden, de volgende eisen gesteld:


•    Subsidiemiddelen worden uitsluitend toegekend aan samenwerkingsprojecten met minstens één projectpartner uit Nederland en uit Duitsland.

 

•    Aanvragen moeten ingediend worden vóór begin van het project!


•    Het volgende wordt van de partners verwacht: gemeenschappelijke uitwerking, gemeenschappelijke financiering van het project en personele samenwerking.


•    Daarnaast moet het project duurzaam zijn, wat betekent dat de grensoverschrijdende effecten ook na het einde van het project blijven bestaan of dat het project na het einde ook zonder subsidiemiddelen voortgezet kan worden.

Mit Blick auf die Programmziele werden an alle INTERREG-Projekte, die im Rahmenprojekt Net(z)werk+ unterstützt werden, die folgenden Anforderungen gestellt:


•    Fördermittel werden ausschließend Kooperationsprojekten mit mindestens je einem Projektpartner aus Deutschland und den Niederlanden gewährt.

 

•   Anträge müssen vor Beginn des Projektes eingereicht werden!


•    Von den Partnern wird das Folgende erwartet: gemeinsame Ausarbeitung, gemeinsame Durchführung, gemeinsame Finanzierung des Projekts und personelle Zusammenarbeit.


•    Weiterhin muss das Projekt nachhaltig sein, was bedeutet, dass die grenzübergreifenden Effekte auch nach dem Projektende bestehen bleiben oder dass das Projekt nach dem Ende ohne Fördermittel weitergeführt werden kann.