Voorbeeldprojecten / Beispielprojekte


10 jaar uitwisseling

Sinds tien jaar vindt jaarlijks aan het begin van februari een uitwisseling plaats tussen scholieren van de drie gymnasia in Leer, Leeuwarden en Nordhorn. Ondertussen doen er rond de 70 leerlingen mee aan het programma. De uitwisselingsweek heeft een vaste structuur. Aan het begin van de week reist een deel van de scholieren uit Leeuwarden naar Nordhorn en een deel naar Leer. Daar leren zij hun uitwisselingspartners persoonlijk kennen, eten gezamenlijk en leren de partnerstad kennen. De scholieren bezoeken op dinsdag en woensdag de schoollessen samen met hun uitwisselingspartners. Op woensdag reizen alle leerlingen naar Leeuwarden. Daar wordt het programma voortgezet met lessen, schaatsen en bezoeken aan de culturele bezienswaardigheden van de stad. Op vrijdag eindigt het programma. Ieder jaar is de uitwisseling weer een groot succes! Doel van de uitwisseling is om de Nederlandse en Duitse taal actief te gebruiken en te verdiepen en daarnaast meer te leren over het buurland. 

 

Het tuinpad op

 In 1984 werden aan de Nederlandse zijde van het EDR-gebied voor het eerst tuinen opengesteld voor publiek. De samenwerking groeide en spreidde zich uit naar tuinbezitters over de grens in Noord-Duitsland. Het resulteerde in 1992 in een Duits-Nederlandse stichting: In Nachbars Garten/Stichting het tuinpad op. Nu doen er 120 tuiniers mee die hun tuinen openstellen voor publiek. Alle tuinen staan in de tuingids die jaarlijks uitgegeven wordt en ze organiseren bijeenkomsten met elkaar. Zo kunnen geïnteresseerde tuinliefhebbers een bezoek brengen aan de tuinen en ideeën opdoen. 

 

Toekomstgerichte ideeën gemeenschaps-ontwikkeling

In het project Gemeenschap in dialoog worden verschillende initiatieven tussen het Emsland en Drenthe gerealiseerd. Bijzondere dorpen  zijn bij elkaar  gebracht om concrete plannen voor het dorpsleven te bespreken. Er werden workshops georganiseerd met vijf dorpen uit het Emsland en Exloo en Oranjedorp. De initiatiefnemers van het project hebben duidelijk een goed plan van aanpak gekozen, want al na de eerste workshop ontstonden er onder de deelnemers concrete ideeën voor afzonderlijke Nederlands-Duitse dorpspartnerschappen. Aanbevelingen en initiatieven die ontstaan, zullen worden samengevat als ‘dorpsontwikkelingstools’ en dienen als suggesties voor andere geïnteresseerde plaatsen en dorpen.

 

 

 

 

Semi-interland Nederland-Duitsland

 Op 15 juni 2019 werd in het stadion De Oude Meerdijk de zogenoemde interland tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland gespeeld. Tussen 1913 en 1960 vond deze al 28 maal plaats. Op initiatief van meerdere Nederlandse en Duitse voetbalgekken werd de wedstrijd in ere hersteld. De wedstrijd wordt nu weer jaarlijks gehouden. De beste amateurvoetballers uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland hebben deelgenomen. Bondscoach was Ron Jans, oud-trainer van onder meer FC Groningen. Na een spannende wedstrijd was de eindstand 3-3. Veel bezoekers hebben de wedstrijd bezocht. En op deze dag werd er niet alleen gevoetbald: ’s ochtends konden Nederlandse en Duitse schoolkinderen deelnemen aan een Olympische sportdag. Dit was een groot succes.

 

 

Orgelmagazine - in het voetspoor van Schnitger

 In 2019 stonden de orgels in Groningen en NoordDuitsland wereldwijd in de belangstelling, omdat herdacht werd dat de beroemde orgelbouwer Arp Schnitger 300 jaar geleden overleed. Voor veel mensen zijn orgels onbekend. Er zijn echter prachtige monumentale orgels te vinden in steden en dorpen in Groningen en Noordwest-Duitsland. Vanaf de zestiende eeuw hebben in deze regio namelijk vele grote orgelbouwers gewerkt en in opdracht van stads- en kerkbesturen en welvarende families orgels gebouwd. De bekendste is Arp Schnitger, die rond 1700 werkte in een gebied van Hamburg tot Groningen. Om cultuurliefhebbers, toeristen en bewoners bekend te maken met deze orgelrijkdom is een informatieve en aantrekkelijke reisgids gemaakt. Deze gids nodigt uit om in de voetsporen van Schnitger en andere orgelbouwers de orgels ook eens in het echt te bezoeken. 

10 Jahre Austausch 

Seit zehn Jahren findet Anfang Februar eines jeden Jahres ein Austausch zwischen den drei Gymnasien in Leer, Leeuwarden und Nordhorn statt. Zu Beginn am Montag reist ein Teil der Leeuwardener Schülerinnen und Schüler nach Nordhorn, ein weiterer Teil reist nach Leer. Dort lernen sie jeweils ihre Austauschpartner persönlich kennen, essen gemeinsam und lernen die Partnerstadt kennen. Die Schüler besuchen am Dienstag und Mittwoch den Unterricht mit ihren Austauschpartnern. Ergänzt wird das Programm durch gemeinsame sportliche und kulturelle Aktivitäten. Am Mittwochmittag reisen dann alle Schülerinnen und Schüler nach Leeuwarden. Dort wird das Programm mit Unterricht, Eislaufen und Besuchen der kulturellen Attraktionen der Stadt fortgesetzt. Das Programm endet am Freitag. Der Austausch ist jedes Jahr ein großer Erfolg! Ziel der Austauschs ist es, die niederländische und deutsche Sprache aktiv zu nutzen und zu vertiefen und mehr über das Nachbarland zu erfahren. 

 

In Nachbars Garten

 Im Jahr 1984 wurde auf der niederländischen Seite des EDR-Gebiets damit begonnen, Gärten zur Besichtigung zu öffnen. Diese Zusammenarbeit wuchs und gedieh, bis man dank der guten Kontakte zu den norddeutschen Gartenbesitzern im Jahr 1992 eine deutsch-niederländische Stiftung gründete, die den Namen „In Nachbars Garten - Stichting Het tuinpad op“ erhielt. In diesem Jahr wurde auch erstmalig ein Gartenführer über das gesamte Gebiet herausgegeben. Hierdurch erhalten interessierte Menschen aus der Grenzregion die Möglichkeit, die Gärten zu besuchen und dort Ideen für den eigenen Garten zu sammeln. 

 

Zukunftsfähige Gemeindeentwicklung

 Im Projekt „Gemeinschaft im Dialog, Dörfer aktiv für die Zukunft“ werden die verschiedensten Initiativen zwischen dem Emsland und Drenthe durchgeführt. Gemeinsam verständigten sich die beteiligten Akteure darauf, besondere Dörfer zusammenzubringen, um konkrete Erfolgsfaktoren für das Dorfleben zu beraten. Aus dem Emsland nahmen fünf Dörfer teil an die Workshops. und auf niederländischer Seite die Dörfer Exloo und Oranjedorp. Offensichtlich haben die Projektplaner einen vielversprechenden Ansatz gewählt, da sich schon nach dem ersten Workshop unter den Teilnehmern konkrete Überlegungen zu einzelnen deutsch-niederländischen Dorfpartnerschaften abzeichneten. Daraus entstehende Anregungen und Impulse werden im Rahmen dieses Projekts als „Dorfentwicklungswerkzeuge“ zusammengefasst und als Handlungsempfehlungen für weitere engagierte Orte und Dörfer dienen. 

 

Länderspiel der Regionen Niederlande-Deutschland

 Am 15. Juni 2019 wurde im Stadion „De Oude Meerdijk“ in Emmen das so genannte „Länderspiel der Regionen“ Nord-Niederlande gegen NordDeutschland ausgetragen. Zwischen 1913 und 1960 fand diese Partie bereits 28 Mal statt. Auf Initiative mehrerer niederländischer und deutscher Fußballverrückter wurde sie neu organisiert. Das Turnier wird von nun an wieder jährlich ausgetragen. Die besten Amateurspieler aus dem Norden der Niederlande und Nord-Deutschland haben gegeneinander gespielt. “Nationaltrainer” war Ron Jans, ehemals Trainer in Groningen. Nach einem spannenden Spiel war der Endstand 3-3. Viele Zuschauer haben das Spiel besucht. An diesem Tag wurde aber nicht nur Fußball gespielt. Morgens konnten deutsche und niederländische Schulkinder an einem olympischen Sporttag teilnehmen, der ein voller Erfolg war!

 

Orgelmagazine - in den Fußspuren Schnitgers

 2019 erhielten die Orgeln in Groningen und in Nord-Deutschland weltweit viel Aufmerksamkeit, da es das 300. Todesjahr des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger war. Viele Menschen haben Orgeln noch nicht wirklich entdeckt. Dabei findet man prächtige, historische Orgeln in Städten und Dörfern in Groningen und im Nordwesten von Deutschland. Seit dem 16. Jahrhundert haben hier nämlich viele große Orgelbauer gearbeitet und im Auftrag von Städte- und Gemeinderäten und wohlhabenden Familien Orgeln gebaut. Der bekannteste unter ihnen ist Arp Schnitger, der um 1700 herum im Gebiet zwischen Groningen und Hamburg arbeitete. Um Kulturinteressierten, Touristen und Einwohnern gleichermaßen diesen Orgelreichtum näher zu bringen, wurde ein informativer und attraktiver Reiseführer mit vielen Bildern und Informationen erstellt. Dieser Reiseführer lädt dazu ein, in die Fußspuren Schnitgers und anderer Orgelbauer zu treten und die Orgeln auch einmal wirklich zu besuchen.